Wyszukiwarka opon Dealer Finder

Aktualności

Toyo Tires pozostaje w indeksie ESG agencji FTSE Russell

1 lutego 2024

Firma Toyo Tires uwzględniona w zrównoważonych indeksach ESG.

Toyo Tire Holdings of Europe (prezes: Kenta Kuribayashi) ogłasza, że akcje jej spółki dominującej, Toyo Tire Corporation, Japonia, będą nadal uwzględniane w indeksach ESG*1: w serii indeksów FTSE4Good oraz w FTSE Blossom Japan Index i FTSE Blossom Japan Sector Relative Index.*2.

*1) Indeks giełdowy zawierający spółki, które zostały wysoko ocenione z perspektywy ESG przez niezależną agencję ratingową.
*2) FTSE4Good Index Series oraz FTSE Blossom Japan Index i Sector Relative Index będą nadal wybierane od 2022 roku. Od chwili bieżącej okres oceny zmienia się z czerwca na grudzień.

Zrównoważony rozwój jest istotną kwestią, a inwestowanie oznacza nie tylko rentowność, lecz również wpływ społeczny i środowiskowy, reprezentowany w indeksie ESG.

Informacje o indeksach FTSE – serii FTSE4Good, FTSE Blossom Japan Index i FTSE Blossom Sector Relative Index:

Ratingi agencji FTSE Russell obejmują takie obszary jak ład korporacyjny, zdrowie, bezpieczeństwo oraz przeciwdziałanie korupcji i zmianom klimatycznym. Opierają się na indeksach FTSE4Good Index for Companies, FTSE Blossom Japan Index i FTSE Blossom Sector Relative Index, które wymagają spełnienia szeregu kryteriów ESG.

Indeks Zarys ogólny
Seria indeksów FTSE4Good Stworzona do oceny i pomiaru wyników spółek, które aktywnie angażują się w ESG. Indeksy te są wykorzystywane do tworzenia i oceny zrównoważonych funduszy inwestycyjnych i innych produktów finansowych.
FTSE Blossom Japan Index Odzwierciedla wyniki japońskich spółek, które aktywnie zajmują się kwestiami ESG. Zaprojektowany tak, aby był neutralny branżowo.       
FTSE Blossom Sector Relative Index

Odzwierciedla wyniki japońskich spółek, które stosunkowo dobrze radzą sobie z kwestiami ESG w każdym sektorze. Zaprojektowany jako neutralny sektorowo. Ponadto w celu promowania przejścia na gospodarkę niskoemisyjną uwzględniono tylko firmy, których wysiłki na rzecz poprawy zostały ocenione przez TPI*3.

*3) Transition Pathway Initiative – globalna inicjatywa prowadzona przez właścicieli aktywów w celu oceny gotowości firm do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną.

Więcej informacji na temat tych indeksów znajduje się w sekcji „Ocena zewnętrzna” na poświęconej zrównoważonemu rozwojowi stronie witryny korporacyjnej toyotires.co.jp/csr/evaluation (tylko w języku japońskim).

W oparciu o politykę zarządzania zrównoważonym rozwojem Toyo Tire Group, ogłoszoną w roku 2022, będziemy przyczyniać się do realizacji globalnie zrównoważonego społeczeństwa mobilnego, opierając nasze działania korporacyjne na ESG i pracując nad zintegrowanym promowaniem biznesu oraz zrównoważonego rozwoju.