Wyszukiwarka opon Dealer Finder

Aktualności

Kompleksowa współpraca z Doshisha University

8 marca 2024

Toyo Tire Corporation podpisała dziś umowę o kompleksowej współpracy nad wspólnym rozwojem szeregu technologii i zasobów ludzkich. Doshisha Educational Corporation (prezydent: Asako Ueki) mieści się w Kioto. W imieniu Toyo Tire Corporation umowę podpisał prezes Takashi Shimizu.
 
(Zdjęcie: Prezydent Doshisha University, Asako Ueki / Prezes Toyo Tires, Takashi Shimizu)

Doshisha University stawia sobie za cel „poprawę możliwości badawczych poprzez kreatywność i współpracę”. Program In VISION 2025 tej uczelni aktywnie rozpowszechnia informacje o akademickich wynikach działalności badawczej poprzez transfer technologii własności intelektualnej oraz tworzenie nowych technologii i nowych gałęzi przemysłu. Rozwijając wspólne badania, które tradycyjnie koncentrowały się na współpracy pomiędzy indywidualnymi badaczami, oraz rozważając wspólne badania w systemie „organizacja-organizacja”, uniwersytet dąży do wykorzystania zasobów korporacyjnych oraz informowania społeczeństwa poprzez wyniki badań.

Toyo Tires w kierowaniu swoją działalnością koncentruje się na oponach samochodowych i częściach z gumy, zarazem pracując nad rozwiązaniem różnych kwestii społecznych w celu rozwoju przemysłu motoryzacyjnego i stworzenia bardziej dostatniego społeczeństwa mobilnego. Oprócz opracowywania materiałów i produktów o wysokiej wartości dodanej, firma dąży do zapewnienia komfortu, bezpieczeństwa i zmniejszenia wpływu na środowisko na etapie użytkowania, a także budowania bazy zasobów ludzkich wspierającej tworzenie wartości ekonomicznych, społecznych i środowiskowych.

Na podstawie tego porozumienia Doshisha University i Toyo Tires będą dostarczać sobie wzajemnie i przystosowywać swoje unikalne zasoby o wysokiej wartości dodanej, wspierać rozwój osób mogących przyczynić się do rozwoju społeczeństwa oraz promować wdrażanie użytecznych technologii. Współpraca będzie miała na celu stworzenie bardziej prosperującego społeczeństwa.
 
Obie strony będą współpracować nad czterema głównymi inicjatywami w ramach „Projektu współpracy Doshisha University z Toyo Tires”. W pięcioletnim okresie obowiązywania umowy, obowiązującej od kwietnia 2024 roku, Toyo Tires planuje przeznaczyć około 100 milionów jenów na wsparcie tego projektu.

 
Projekt współpracy Doshisha University z Toyo Tires – informacje ogólne

[1] Tworzenie i wdrażanie nowych wspólnych badań
Doshisha University dysponuje najnowocześniejszymi zasobami badawczymi w szerokim zakresie specjalistycznych dziedzin, takich jak chemia, mechanika, materiałoznawstwo, elektryka i elektronika oraz data science. Toyo Tires opracowuje technologie nowej generacji, takie jak techniki pomiaru i wizualizacji (tarcie i zużycie, wibracje i hałas, osiągi ruchu), technologie opon nowej generacji (opony bezpowietrzne), zaawansowane techniki materiałowe (badania nad zrównoważonymi materiałami) oraz data science (rozwiązania do monitorowania opon).
 
Doshisha University i Toyo Tires będą wielopoziomowo rozwijać wspólne prace nad różnymi zagadnieniami badawczymi. Badania te zbudują silne relacje wiodące do wspólnego rozwoju przemysłu i środowisk akademickich, przyspieszając społeczne wdrażanie technologii, które mogą być stosowane w produkcji opon.

[2] Doradztwo akademickie Doshisha University dla Toyo Tires, w tym konsultacje techniczne
Doshisha University zapewni dodatkowo Toyo Tires bogate zasoby akademickie, tworząc środowisko dające elastyczny dostęp do dziedzin wykraczających poza specjalizacje firmy. Dostarczając na czas wysoce wyspecjalizowaną i zróżnicowaną wiedzę z Doshisha University w odpowiedzi na konsultacje akademickie, Toyo Tires będzie w stanie rozwiązywać problemy w złożony i wieloaspektowy sposób, skracać okresy badań i realizować technologie końcowe.

[3] Edukacja studentów Doshisha University i pracowników Toyo Tires z wykorzystaniem różnorodnych systemów Doshisha University
Oprócz kultywowania specjalistycznej wiedzy na poziomie akademickim, Doshisha University zapewnia podstawowe i zaawansowane umiejętności o praktycznych zastosowaniach, w tym:
•    Kurs Global Resource Management – wspólny program edukacyjny dla absolwentów, który pomaga studentom w zdobyciu podstawowych umiejętności.
•    Comm 5.0-AI/Data – wspiera innowacje w zakresie zasobów ludzkich poprzez wykorzystanie sztucznej, data science i wiedzy o danych.
•    Zarządzanie technologią – jego celem jest rozwój doskonałych zasobów ludzkich, które będą wykorzystywać technologię w zarządzaniu i promować innowacje korporacyjne.
 
Toyo Tires otrzyma od Doshisha University takie możliwości uczenia się i aktywnie wykorzysta je do edukacji powrotnej w celu rozwoju przyszłych zasobów ludzkich. Na Doshisha University studenci pogłębiają swoją wiedzę wspólnie z ludźmi biznesu i wykorzystują to doświadczenie do budowania planów swoich karier i rozwoju o wieloaspektowej perspektywie. Łącząc wiedzę obu stron, współpraca między przemysłem a środowiskiem akademickim przyczyni się do rozwoju inżynierów korporacyjnych.

[4] Wsparcie dla rozwoju karier
Toyo Tires będzie współpracować z Centrum Karier Doshisha University, aby zapewnić studentom tej uczelni wsparcie karier z biznesowego punktu widzenia. Programy wspierające kariery, takie jak staże i seminaria, jak również interakcje z pracownikami Toyo Tires, w tym absolwentami, stworzą studentom możliwości nawiązania kontaktu ze społeczeństwem i rozwijania zdolności do samodzielnego wyboru swojej przyszłości oraz przyczynią się do kształtowania świadomości zawodowej.

Najnowsze wiadomości